Det er lige lovlig vanskeligt at skaffe tre tilbud på forsikring selv – modtag i stedet nogle sammenlignelige tilbud. Fortæl os om opgaven i detaljer så forsikringsfirmaerne med det samme kan bestemme sig for, om de vælger at lægge billet ind på din forsikringsopgave. En absolut gratis og professionel forsikringsydelse fra os til jer til priser, som luner i budgettet.
En absolut gratis og nem forsikrings hjælp fra os til jer med priser, der varmer i dit forsikringsbudget. Hjemme i din stol kan du sammenholde alle de fremsendte tilbud og herpå udpege et af dem. Bestil hurtigt den skarpeste pris på en forsikrings opgave på ret kort tid – tilmed med ovenud godt nedslag.
Her på vores unikke online forsikringsportal lover vi, at skaffe to-tre generøse forsikringsmægler tilbud fra rutinerede billige forsikringsselskaber i nærheden af dig. Seriøse og billige fagfolk er parate til din opgave. Find let anerkendte forsikringsfirmaer på tilbudssiden 3forsikringstilbud.dk.

Billig forsikring med 3 gratis tilbud

Få 3 gratis tilbud på forsikring

GF forsikring A/S, der i 2004 havde en præmieindtægt på 0,9 mia. kr., blev stiftet i 1967. Der var fra starten af tale om et bilforsikringsselskab, der betragtede sig selv som en græsrodsbevægelse. Det var en slags protest mod de stigende præmier på bilforsikringer. Selskabet er bygget op omkring 66 forsikringsklubber, der er fordelt over hele landet. Tegnes en bilforsikring hos GF, bliver man automatisk medlem af en sådan forsikringsklub, alt efter bopæl, arbejdsplads eller erhverv. De enkelte forsikringsklubber er selvstændige juridiske enheder med medlemsvalgt bestyrelse og eget regnskab. Efter regnskabsårets afslutning gøres den enkelte klubs regnskab op, og overskuddet fordeles mellem medlemmerne. GF har været en bemærkelsesværdig succes på et meget konkurrenceudsat marked. Selskabet hører nu til blandt landets største bilforsikringsselskaber. Selskabets tegner også andre almindelige forbrugerforsikringer.

En forsikring er en økonomisk udligning

Økonomisk set kan forsikring beskrives som en økonomisk udligning af tab. Alle forsikringstagere indbetaler deres præmie for den enkelte forsikring til forsikringsselskabet. Ud af den samlede præmieindtægt betaler de tab, som måtte opstå hos en eller flere af forsikringstagerne ved forsikringsbegivenheder. Forsikringssystemet indebærer således, at den enkeltes tab fordeles på alle de øvrige. Det vil sige et gensidighedsprincip efter devisen “alle for én”. Når man anskuer forsikringsbegrebet fra denne synsvinkel, er det naturligt, at der må være visse betingelser for, hvilke interesser der kan forsikres.

Helt klart må det være, at den pågældende interesse må være lovlig. Man kan således for eksempel ikke tegne en forsikring til en indbrudstyv mod det tab, han vil lide ved ikke at kunne afsætte stjålne effekter. Herudover gælder følgende betingelser for tegning af forsikring. For det første må det forudsættes, at risikoen for skade kan beregnes, og at det er uvist, hvem af de forsikrede en skade vil ramme. For det andet må det betinges, at flere er udsat for den samme risiko samtidigt, dog således at der ikke vil ske en skade hos alle forsikrede samtidigt.

Husk at du også kan bestille 3 tilbud på malerarbejde lige her.

Billig forsikring med 3 gratis tilbud


0 Kommentarer

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *