Stentyper og afsyring

Syre har ikke den samme virkning på alle mursten typer eller murværk. Derfor gælder der forskellige afsyringsregler for de enkelte typer. Det er vigtigt altid at følge teglværkernes forskrifter med hensyn til eventuel afsyring. Derfor skal de følgende afsnit betragtes som vejledende. Kontakt murstensproducenten eller en autoriseret murer for præcis vejledning.

murer og murermester - Bestil 3 gratis tilbud

Røde mursten

Almindelig afsyring kan foretages én gang med syreblanding 1:20.

Gule og roséforvede mursten

For disse stentyper er det særligt vigtigt, at der tilføres så lidt syre som muligt. Det kan opnås med en fortynding af saltsyren i 1:40 og/eller ved at påføre murværket meget små mængder syre. Forsøg har vist, at gule og rosa sten bliver grålige, når de afsyres. En evt. misfarvning af murværk forårsaget af afsyring kan resultere i, at kunden klager over byggeriet og får erstatning.

Manganholdige og blådæmpede mursten

Afsyring bør helt undgås, da det kan misfarve murstenene. Ønskes murværket alligevel afsyret, bør mængden af syre være under halvdelen af de mængder, der tilføres murværk ved normal afsyring. Det kan fx opnås med en fortynding på 1:40 eller ved at påføre murværket meget små mængder syre. En professionel murer kan med forsigtighed udføre denne type opgaver. Vælges afsyring, vil der altid være en risiko for skader på disse stentyper.

Kalksandsten

Afsyring med saltsyreblanding bør helt undgås, da det kan misfarve mursten og murværk. Kalksandsten afsyres med eddikesyre i forholdet 1 del 32 % eddikesyre til 6 dele vand (1:6). Syren skal være færdigblandet, når den leveres på byggepladsen, og må kun forefindes i den nævnte fortynding. Der skal bruges en så svag syreopløsning som muligt, da kalksandsten altid angribes af syre. Ved brug af eddikesyre kan der komme en hvidlig misfarvning på murværket. Misfarvningen kan fjernes ved tør afbørstning og efterfølgende afvaskning med vand. Hvis misfarvningerne ikke renses af, forsvinder de normalt af sig selv inden for 1/2-1 år.

Indvendigt murværk

Indvendigt murværk må aldrig afsyres med saltsyre. Overlad arbejdet til en professionel murer. Syredampene fra saltsyren:

  • Kan være sundhedsskadelige.
  • Kan forårsage korrosionsskader på metalgenstande og elektronik.
  • Kan medføre tynde, hvidlige belægninger på blandt andet vinduesglas og blanke metaloverflader.

Dampene kan afgives selv lang tid efter, at en bygning er taget i brug. Hvis der fra producenten af mur-rens findes en vejledning i, hvordan produktet skal anvendes i forbindelse med afsyring, gælder den vejledning – og kun den! Får du fugt i boligen, bør en isolatør tilkaldes. En advokat kan blive aktuel, hvis bygherren ikke ved kendes ved fugtproblemer i et nyopført hus.


1 Kommentar

Spar 25% på vvs arbejde i Farum - Sådan for du supernemt 3 gratis tilbud (Kan indeholde sponsorartikler) · 18. oktober 2023 kl. 10:44

[…] store forbrug i perioder med megen havevanding. Den måde, trykket etableres på, har betydning for variationernes […]

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *