Få en billig tilstandsrapport

Mangler du en billig tilstandsrapport, en billig elinstallationsrapport eller et billigt energimærke? Så er her opskriften på, hvordan man kan indhente op til tre attraktive tilbud på denne type rapporter – gratis og uforpligtende. På maksimalt tre minutter kan du på hjemmesiden Boligtilstand.dk indtaste en opgave ved at udfylde online skemaet. I løbet af 3-4 dage modtager du 3 konkrete tilbud fra bygningsrådgivere i din kommune, der gerne vil udforme en billig tilstandsrapport, en billig elinstallationsrapport eller et billigt energimærke til dig.

Energimærkning skal udføres, i god tid før gyldigheden af den gyldige energimærkning af ejendommen ender. Boligforeninger skal én gang månedligt udføre registrering af ejendommens forbrug af energi og vand. Herunder varmt brugsvand samt de energi- og vandforbrugende installationers driftsforhold. Formålet med den tvungne energimærkning er at motivere til energibesparelser. Derved reduceres udledningen af kuldioxid i atmosfæren samt sænke afhængigheden af fossile brændstoffer. Bygninger opført efter 2010 skal have karakteren A. Et energimærke er lovpligtig ved salg af énfamiliehuse, rækkehuse, flerfamiliehuse og kontorhuse. Boliger mindre end 60 kvm er dog undtaget fra pligten til energimærkning.

Hvad laver en energikonsulent?

Den største besparelse høstes ved energieffektivisering af boligens ventilationsanlæg. En energikonsulent undersøger din bolig fra kælder til kvist og udarbejder herefter en grundig rapport. Den belyser de forskellige forslag til at energirenovere din bolig. Rapporten er direkte velegnet til at indhente seriøse tilbud fra energifirmaer, som kan udføre ændringerne nemt og billigt. Energikonsulenten checker efterfølgende de foretagne ændringer. Så kan du være sikker på, at det udførte arbejde er rigtigt lavet så at du kan hæve fortjenesten på det formindskede energiforbrug. Modtag 2-3 seriøse tilbud – gratis og nemt – udfyld skemaet online med det samme og få kontakt med effektive energikonsulenter eller byggerådgivere.

En tilstandsrapport er gyldig i seks måneder fra den dato, hvor den bygningssagkyndige indberetter tilstandsrapporten. En forlængelse af tilstandsrapporten bør bestilles senest syv dage før udløbsdatoen. En allonge til tilstandsrapporten bliver normalt tilføjet i forbindelse med forbedringer udført på boligen i henhold til den aktuelle tilstandsrapport. Det kan kun ske i tilstandsrapportens gyldighedsperiode. En allonge øger dermed ikke tilstandsrapportens gyldighedsperiode. Med en gyldig tilstandsrapport er det muligt at tegne en ejerskifteforsikring, der dækker mulige fejl og mangler i op til 10 år.

En teknisk beregning

Forbruget beregnes på baggrund af en teknisk bygningsgennemgang, og dette kan afvige betydeligt fra det faktiske forbrug hos den tidligere ejer. Husets beregnede energiforbrug til opvarmning, elforbrug og vandforbrug for en typisk familie bliver beregnet. Det samme gøres udgiften til varme, el og vand ved normal brug i et år med typiske vejrforhold. På baggrund af disse tal placeres boligens forbrug på en karakterskala fra A-C, hvor A er bedst. Desuden vises CO2-udledningen.

Målet med loven er at reducere Danmarks samlede miljøbelastning, herunder udledning af kuldioxid (CO2).  Uanset om varmen kommer fra et fyr i ejendommen eller fra et fjernvarmeværk, vil miljøbelastningen i form af CO2-udslip være afhængig af, hvilket brændsel der anvendes. El-værkerne udleder også CO2. Anvendelsen  af vedvarende energi sparer derfor miljøet for CO2-udslip. Små ejendomme dvs. under 1.500 m2 (herunder enfamilieshuse og ejerlejligheder), skal energimærkes i forbindelse med tilbud eller salg. Køberen skal se Energimærke: og -planen, før handlen indgås.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *