Energibesparelse og omkostninger ved isolering

Forkert efter isolering kan betyde højere fugtniveau i klimaskærmen, hvilket kan betyde risiko for angreb af skimmelsvampe eller træødelæggende svampe, hvis fugtniveauet bliver tilstrækkeligt højt. Fugtskader kan være vanskelige at opdage, fordi efterisoleringen kan skjule skaderne, og der gå lang tid inden det reelle problem opdages; eller skaderne kan blive meget omfattende inden, der reageres.

Bestil 3 gratis tilbud på alle slags isolering

Husejeren må derfor opveje fordele, ulemper og risici ved forskellige mulige løsninger, inden det endelige valg af løsning træffes. I overvejelserne kan der indgå forhold som:

  • Potentielle energibesparelser
  • Omkostninger til planlægning, udførelse og drift
  • Følsomhed over for fejl i planlægning og udførelse
  • Konsekvenser ved svigt
  • Arkitektonisk kvalitet
  • Vedligehold og patinering
  • Brugsmæssige forhold

Klimaparametre

Som regel må der dog tages udgangspunkt i erfaringstal for temperatur- og fugtforhold for den type anvendelse, bygningen er beregnet til. Få 3 tilbud på energi isolering Frederiksværk fra professionelle isolatører.

lndeklimaet

Hvis ingen af disse muligheder foreligger, kan man benytte værdier for den fugtbelastningsklasse, som bygningen ligger i. For kølerum, skøjtehaller og fryserum anvendes de værdier, som klimaanlæggene er indreguleret til. Det vil i reglen være tilstrækkeligt at beskrive indeklimaets parametre ved månedsvise værdier.

Udendørs forhold og isolering

De udendørs forhold er vanskeligere, fordi de er meget mere variable. Desuden må man vælge, om solens indflydelse skal medregnes ved beregning af energi isolering i Hillerød. Som regel er det på den sikre side at se bort fra solopvarmningen af de udvendige flader. Til gengæld kan potentialet for udtørring om sommeren eller risikoen for sommerkondens næsten ikke bedømmes. På en vindstille, solrig sommerdag kan temperaturen af en mørk tagflade komme op på 60-70 °C. Omvendt kan udstråling til det kolde himmelrum i vindstille, klare perioder sænke den udvendige overfladetemperatur til nogle grader under luftens.

På grund af damptrykkets særdeles kraftige og ulineære stigning med temperaturen, kan selv korte perioder med kraftig påvirkning af sol og deraf følgende høje udvendige overfladetemperaturer betyde ganske meget for isolering og udtørring af en konstruktion. Derfor er det fx ikke helt korrekt at benytte sæsonbestemte middelværdier af den udvendige temperatur, da effekten af en solopvarmet overflade derved ikke kan tages i regning. Oplysninger om udeklimaet kan måske ved grove indledende vurderinger begrænses til forholdene i den koldeste måned, dvs. februar i Danmark, hvor der typisk er -1,1 “C og 90 °/0 RF. 6.1.3

Det danske design reference år

Til beregninger og især til computersimuleringer er der brug for langt flere oplysninger end til overslagsberegninger, og her anvendes typisk det danske design reference år [Danish Design Reference Year DRY], som ud over timeværdier for et typisk år med forhold svarende til gennemsnittet også indeholder ekstreme perioder. DRY er udviklet til beregning af bygningers termiske forhold og isolering, og indeholder desuden oplysninger om solindstråling, vind og nedbør, som kan være relevante ved fugtberegninger. Ved fastlæggelse af parametre for det udendørs klima kan vælges mellem:

  1. På den sikre side – opfugtnings-/udtørringsbalance
  2. Mere realistisk – hensyntagen til sol og udstråling
  3. Mest realistisk – varighedsintervaller for udendørs temperatur.

Bestil 3 gratis tilbud på alle slags isolering


0 Kommentarer

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *