Kompetente firmaer til gulvafslibning

Har du brug for gulvafslibning i f.eks Herning? Her på siden kan du indtaste din opgave ganske gratis og uforpligtende, hvorefter 3 gulvafslibning firmaer fra Herning kontakter dig. Du behøver blot at vente på, at gulvsliberne selv ringer eller skriver. Så bliver det ikke nemmere.

Det er derfor på dine betingelser I forhandler om priser og vilkår, samtidig med at du undgår at skulle ringe eller skrive rundt til gulvafslibning firmaer i hele Herning lokalområdet. Du stiller kravene og gulvafsliberne udfører opgaven til den pris, I aftaler. Gulvsliberne kan som regel arbejde med få dages varsel.

Hvordan får du mest for pengene, når du skal vælge gulvafslibning i fx Holstebro til dit projekt? Vi giver dig 3 gode og uforpligtende gulvslibertilbud, så du kan se, hvad projektet vil stå i. Hos os kan du få et gulvafslibning tilbud i Holstebro på alle de opgavetyper, som vi tilbyder. Uanset hvor projektet ligger, kan vi altså tilbyde vores service hurtigt.

Gregers om jobbet som gulvafsliber

Gregers har arbejdet i knap 3 år som gulvlægger, og har i hele denne periode arbejdet med stående værktøj i stort set alle de arbejdsprocesser, der var omfattet af kurset. Er meget positiv over for brug af stående værktøj og har stort set ingen erfaring med knæliggende arbejde.

Angiver, at det i starten kan være vanskeligt at bruge stående værktøj til nogle af arbejdsprocesserne som f.eks. at stå op og slibe langs en væg. Det skal man øve sig på før det går lige så hurtigt som på knæ

Arbejder ikke på akkord og oplever derfor ikke nogen problemer med at få træningstid, når man starter med stående værktøj. Mesteren er positiv og kollegerne går bare i gang med at bruge værktøjet. Gregers` erfaring er, at både kvalitet og tempo er det samme som for knæliggende arbejde, når man har lært at bruge stående værktøj.

 

Spacers

Tidligere blev gulvbrædder, som skulle lægges efter 10-brætsmål, udelukkende lagt ved at entreprenøren afpassede sammenbankningen af brædderne på grundlag af sin erfaring og løbende kontrollerede, at det foreskrevne 10-brætsmål var overholdt. For at sikre ensartet afstand, kan der anvendes såkaldte spacers. Det er små plaststykker med en tykkelse, der præcis svarer til den fuge, der skal til for at overholde det foreskrevne 10-brætsmål. Anvendelsen af spacers overflødiggør den løbende kontrol, fordi de sikrer, at fugerne konstant har nøjagtigt den (samme) størrelse, som sikrer at 10-brætsmålet er overholdt.

Spacernes størrelse vælges på baggrund af en fugtberegning og en prøveudlægning. Ved håndsømning/-skruning er det vigtigt, at brædderne ikke presses så meget sammen, at spaceren ikke kan fjernes. For korrekt anvendelse af spacers gælder, at brædderne har en ensartet bredde samt at brædderne anvendes fra emballagen, og ikke er opfugtet før lægningen. 10-brætsmålet bør løbende kontrolleres, også ved brug af spacers.

Fugttekniske krav

Byggetekniske forudsætninger

Det er en forudsætning for anvendelse af trægulve, at der ikke under lægning og brug sker kraftig eller langvarig påvirkning af fugt eller forceret udtørring. Ved stor fugtpåvirkning, f.eks. fordi bygningen ikke er tørret ordentligt ud før lægningen, kan trægulvet udvide sig meget. Er der ikke tilstrækkelig plads til en udvidelse, kan den bevirke, at gulvet buler op eller i værste fald skubber vægge ud. Ved den efterfølgende udtørring er der betydelig risiko for. at gulvet får store fuger – ofte uensartede.

Er trægulvets fugtindhold for højt ved lægningen, vil det resultere i større gulvafslibning fuger mellem brædderne end normalt accepteret. Det skal ved modtagelsen kontrolleres, at materialerne er leveret med det foreskrevne fugtindhold. For højt fugtindhold i strøer eller bjælker kan medføre problemer med knirken. Det fremgår ofte af leverandøranvisninger og projektbeskrivelsen, at trægulve ikke må anvendes uden for intervallet 30-65 % RF. hvilket ikke kan overholdes i praksis.

Selv i almindelige boliger vil der være perioder, hvor fugtindholdet kommer under 30 %. Det bliver mere udpræget ved anvendelse af gulvvarme og i kontorbygninger, hvor der normalt ikke er nævneværdig fugtproduktion. Udtørringen giver svind og dermed større fuger i trægulve. Især hvor de ligger i store flader uden eller med meget begrænsede muligheder for at kunne bevæge sig. Trægulve bør i sådanne tilfælde kun anvendes i samråd med gulvleverandøren.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *