Pleje af unge træer

Dette afsnit bygger på den forudsætning, at den bedste pleje af træer er den, som respekterer deres natur mest muligt. Tanken om at pleje træerne i overensstemmelse med deres natur bliver ikke drøftet meget mellem fagfolk, men udviklingen i praksis er ved at gennemtvinge noget, der kommer ret tæt på. Mange offentlige forvaltninger har allerede standset brugen af kemikalier på de grønne områder, og andre vil snart følge efter.

blikkenslager og vvs - Bestil 3 gratis tilbud

Forudsætninger for at kunne pleje træerne ordentligt

Det kræver viden at pleje træerne forsvarligt, men meget af denne viden er kendt og til at skaffe, for det er kun ca. 50 år siden, at det meste foregik på naturens betingelser. Den kemisk og teknisk dominerede pleje har kun været en kortvarig afvigelse fra fremgangsmåder, som er udviklet gennem hundreder af år. Det kræver ændring af holdninger, før plejen får et forsvarligt grundlag. De nye holdninger kan opleves som religion eller fanatisme af dem, som ikke deler disse holdninger. Men stadigvæk er det holdninger, som har haft gyldighed indtil 1950’erne. Der sker blot en genoptagelse og videreudvikling af en fagligt begrundet fornuft. Og så kræver det et godt, fagmæssigt håndelag at udføre plejen ordentligt. Det bliver sværere at være praktiker, end det var i den kemiske periode. Dengang mente man, at alle problemer kunne klares med en eller anden kombination af giftstoffer og kunstgødning. Nu skal håndværk og den faglige bevidsthed frem igen. Træpleje, som bygger på træernes natur, kræver stor viden om træers udvikling, træers naturlige omgivelser, og træers naturlige processer. Men med den baggrund vil det være muligt at lave de kunstige indgreb, som plejen egentlig er, på den mest skånsomme måde.

Begynd plejen tidligt

Der er to gode grunde til at begynde tidligt med at pleje træerne. Den ene er, at det er betydeligt mere overkommeligt at udføre arbejdet, mens træet er ungt. Den anden er, at unge træer tåler indgreb i deres velfærd meget bedre end gamle træer. Træernes vækst og livskraft er størst i ungdommen, men mere afdæmpet i modenheden og næsten helt borte i alderdommen. Derfor kan og bør den kraftigste beskæring (kroneformningen) altid ske på unge træer. Og derfor kan man bruge en tommelfingerregel som siger, at man ikke skal fjerne grene, som er mere end 5 cm tykke i diameter (10 cm ved meget hurtigt voksende arter f.eks. som poppel og pil).

Det er simpelt hen sund fornuft at komme i gang så snart som muligt. Det skal dog ikke misforstås. Nyligt omplantede træer er så hårdt ramt af katastrofen ved at miste hovedparten af rodnettet, at de ikke også samtidig kan klare en tidlig beskæring i toppen. Det er nødvendigt at vente, indtil træerne har genvundet normal skudtilvækst, før man går i gang med at beskære dem. Men fra det tidspunkt og 4-5 år frem skal hovedindsatsen gøres.

Her i de unge år kan man skabe og fastholde det gennemgående topskud, og man kan udvikle det vel fordelte grenskelet, som skal afstive og bære træets kommende krone. Samtidig skal opbindingen gradvist fjernes, så træet bliver selvhjulpet også hvad dét angår. Ved at udføre de store indgreb i træets vækst så tidligt (gerne før det 10. leveår) sparer man træet for alvorlige belastninger senere hen i livet. Der er god økonomi og god faglig fornuft i at optrappe beskæringen i træets unge år, sådan at man kan nedtrappe den i træets senere liv.

Pleje af forholdene omkring træer

Træpleje er i høj grad også jordpleje, og til jordplejen hører at forkæle mikroorganismerne med en righoldig og varieret føde. Det er i dette led, at kompost har sin store værdi for træerne. Men også andet organisk materiale som flis, græsafklip og opfejede blade er velegnede til jordpleje. Få 3 gratis tilbud. Der er nemlig et stort behov for at holde jordens overflade beskyttet mod trafik, slagregn og udtørring, og til det formål er disse tidligere affaldsstoffer glimrende. Endelig skal man ikke glemme, at træerne selv skaffer sig det vigtigste: solenergi og kulhydrater. Det forudsætter kun, at jordbundsforholdene er i orden, og at træerne ikke mangler vand. Så også her viser det sig, at jordbundsforholdene er afgørende for træernes trivsel.

blikkenslager og vvs - Bestil 3 gratis tilbud